JET FİLTRE

Bu tip filtreler toz yüklü havadan toz partiküllerinin ayrıştırılmasında kullanılırlar, pozitif veya negatif basınçla kullanılabilirler, filtre torbası yağ ve su içermeyen 0.5 bar basınçlı temiz hava tarafından temizlenir.