KONİK TABANLI SİLOLAR

 

- Huni şeklinde silolar 45º veya 60º bir açıya sahiptirler ve bu da hububatın kendi akışkanlığıyla akmasını sağlamaktadır. Ancak, 45º konik altlıklar hububatlar için, 60 derecelik konik altlıklar ise besleme amaçlı, nemli hububatlar veya düşük akışkanlı malzemeler için kullanılırlar.

- Konik tabanlı silolar 5 tondan 1.000 ton seviyelerine kadar üretilirler. Genel olarak, sürekli boşaltım durumunda çalıştırılırlar. Boşaltma işlemi boyunca düşük enerji tüketimi ve işletme maliyetleri bu siloların tercih edilme nedenlerinden biridir.

- Konik tabanlı silolar için özel çelik yapılar, şaseler ve platformlar geliştirilmiştir. Bu çelik yapılar silo ünitesine yükseklik kazandırmak için silonun alt tarafına yerleştirilmiştir. Bu kombine sistemler vagonlara kolay ve sağlıklı yükleme yapmak için dizayn edilmiştir.